Páginas vistas en total

miércoles, 22 de enero de 2014

Chinero2014/Miszelania. Á TENTÓN TE BUSCO

Ánchel Conte Cazcarro (Alcoleya de a Zinca, 1942), dotor en Istoria, ha treballato de profesor en diferens institutos de L´Ainsa, Zaragoza, Tergüel, Uesca e Barzelona. Fue fundador d´o Consello d´a Fabla Aragonesa.
*
E zaga o mar o desierto ye a istoria d´uns amors difízils e muito estrematos, que florexen entre cuatro parez e que nabesan o mundo sin buegas, que achuntan o mar e o desierto, Orién e Ozidén, a esperenzia de l´ombre maturo e a polideza de l´adoleszén... Uns amors que naxen sin futuro, que rancan de l´ausenzia, que ban y tornan, que son bolito e lixereza (e alas, ánchels, anedas, gabiotas, linzuelos d´aire, paxarelas, mosica... perque "cada poema ye palomo mensachero"), e que en zagueras, á la fin de tot, esdebienen aroma intauta, ricuerdo que perdura... PUBLICAZIONS D´O CONSELLO D´A FABLA ARAGONESA.
*