Páginas vistas en total

martes, 21 de enero de 2014

Chinero2014/Miszelania. CORZEL QUE AGALOPA SIN TIRANDAS ( SONETO DE CHUSÉ INAZIO NABARRO)

*
Chusé Inazio Nabarro (Tauste, Zinco Billas, 1962) ye uno de os más importans autors de a moderna literatura en aragonés, como poeta e como narrador.
Sonetos d´amor e guambra ye una colezión de 77 sonetos de muita balura literaria e de gran riqueza lingüistica, en os que o clasizismo formal fa pacha con as innobazions conzeutuals e os chuegos de parolas. Os poemas d´amor, o canto d´a muller amata, a reflesión sobre o paso d´o tiempo en a impribable plegata de a muerte, o goyo de a creyazión leteraria e a meditazión sobre a propia obra, sobre os propios bersos ("falzetas negras son, foscos paxaros / de guambra / que sulcan istas fuellas bolanderas", en parolas de Ch. I. Nabarro), son os contrastes u cuentraluzes que conforman Sonetos d´amor e guambra, sin denguna duda, una tuca altera de a poesía en aragonés de toz os tiempos. (PUBLICAZIONS D´O CONSELLO D´A FABLA ARAGONESA)
*