Páginas vistas en total

viernes, 18 de octubre de 2013

Octubre2013/miscelánea. ORIGÜELA D´O TREMEDAL

ORIGÜELA  D´O TREMEDAL
*
Cuan o tozal d´o Tremedal – a o piet d´o Caimodorro, de 1.920 metros d´altaria- cambeya o suyo manto berde de pinars, amanixe l´alfaya artistica d´Origüela d´o Tremedal. Ye un lugar señorial, de casas blangas que s´emplantillan en carreras escaleronadas en a ripa d´un serrato endrezato enta o Sur. A suya ilesia, d´aparenzia catedralizia, corona l´armonia d´os tellaus royos d´as noples casonas. En as suyas fachadas aparixen escutos labratos en peña, y as suyas finestras y balcóns s´acotrazian con fierro forxato.
A riqueza d´o sulero ye o fierro, que estió espleitato en as menas d´a “Falaguera” y “Gorgoril de Losilla”. Con anterioridá a o sieglo XVI a espleitazión d´o fierro estió a industria artesana. D´astí que finestras y balcóns amuestren con argüello as rellas de sieglos pasatos. En os tiempos modernos ista industria bi ha estato sustituyita por a espleitazión d´a tierra y o esbulligamiento d´un nuebo fautor economico: o turismo.
Origüela d´o Tremedal ye güei un alto obligato en a rota d´a Ralla d´Albarrazín, d´a probinzia de Tergüel. A paz d´os suyos pinars, o sansoniar d´as suyas fuens, o sol, o ziel azul, as nueis tobas y o mannetismo d´os suyos abitadors, creyan una morfuga cosmopolita, ubierta a tot, que transforma a ista redolada en uno d´ixos puestos soniatos ta beraniar, porque bibir en Origüela ye bibir atra begata.
Testo: Manuel Pascual. Traduzión: Chusé.
*